Tìm hiểu về xe điện bò điên

Xe bò điên là cái tên gọi mà nhiều người vẫn dùng cho các dòng xe điện của Giant. Trải qua quá trình phát triển các dòng xe bò điện cũng có sự nâng cấp qua nhiều phiên bản. Phiên bản mới nhất hiện nay của xe bò điện là mẫu xe M133S và đây cũng là mẫu xe bán... xem thêm →
Posted in: Tin tức
1 2 3 4 34